Dobór okładzin

Ogólne wskazówki dotyczące doboru okładzin do tenisa stołowego


 • Jeżeli chcesz skompletować całą rakietkę, to zacznij od doboru deski, a potem przejdź do doboru okładzin do tenisa stołowego.
 • Zawsze należy kupować jedną czarną i jedną czerwoną okładzinę na dwie strony deski, tak aby rakietka spełniała wymagania określone przepisami.
 • Przy doborze okładzin należy pamiętać, że im grubszy podkład, tym cięższa rakietka. Należy o tym pamiętać przy dobieraniu elementów składowych rakietki.
 • Okładziny na obu stronach deski nie muszą być identyczne. Mogą być różnych typów i grubości.
 • Okładzina składa się w warstwy zewnętrznej w kolorze czarnym lub czerwonym oraz podkładu o różnej grubości, dlatego przy zakupie prosimy o podawanie tych parametrów.
 • Ceny okładzin są zawsze cenami za jedną sztukę.
 • Dobór okładzin do tenisa stołowego nie jest sprawą prostą, więc jeżeli poniższe informacje nie będą dla Ciebie wystarczające, zawsze możesz skontaktować się z nami.

Czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje okładzin?


 • Podstawowa różnica polega na możliwości nadania piłce większej lub mniejszej szybkości i rotacji. Jest to wypadkowa cech charakteryzujących ich powierzchnię zewnętrzną i podkład gąbczasty.
 • Generalnie im większa elastyczność i przyczepność warstwy zewnętrznej oraz grubość i miękkość podkładu gąbczastego, tym większa może być szybkość i rotacja nadana piłce. Jednocześnie zyskując na szybkości, gracz ma mniejszą kontrolę uderzenia czyli słabsze „czucie piłki”.
 • Okładziny różnią się też ułożeniem warstwy zewnętrznej. Czopki znajdujące się na jednej ze stron warstwy zewnętrznej mogą być zwrócone do wewnątrz lub zewnątrz okładziny. Tak więc rozróżniamy:

Okładziny gładkie

Najliczniejsza i najpopularniejsza grupa okładzin obejmująca wszystkie kategorie, od przeznaczonych do gry defensywnej po ofensywną. Czopki są zwrócone do wewnątrz i przylegają bezpośrednio do podkładu. Ten rodzaj okładzin nadaje się wspaniale do nadawania rotacji, ale jest też bardzo wrażliwy na rotację nadaną przez przeciwnika.

Krótkie czopy

Czopy są zwrócone na zewnątrz, są krótsze i szersze. Polecane do gry ofensywnej, agresywnych kontr, jak również defensywy blisko stołu. Ze względy na swoją budowę mają mniejszą przyczepność (powierzchnie stylu z piłką) w porównaniu z okładzinami gładkimi. Zapewnia to lepszą kontrolę nad rotacją nadawaną przez przeciwnika, ale nie pozwala na tak łatwe nadawanie własnej rotacji jak w przypadku okładzin gładkich.

Długie czopy

Czopy są zwrócone na zewnątrz, są dłuższe, węższe i deformują się pod wpływem kontaktu z piłką. Pozwala to nieco łatwiej nadać piłce rotację, pomimo zmniejszonej powierzchni styku z piłką. Polecane do gry defensywnej, dzięki swojej konstrukcji mogą nadawać piłce nieprzewidywalny tor lotu.

Jak wybrać odpowiednią dla siebie okładzinę do tenisa stołowego?


Podstawową kwestią przy doborze okładzin do tenisa stołowego jest określenie swojego stylu gry. Pod względem szybkości i sposobu stosowania rotacji możemy wyodrębnić następujące style gry oraz umownie przypisać im okładziny bazując na określających je parametrach szybkości i rotacji:

 

Defensywne (DEF)

pozwalające na dokładne i kontrolowane uderzenia piłki. Precyzja gry jest bardziej istotna niż jej siła czy rotacja.

Wszechstronne (ALL)

nadające się do gry allroundowej, o wyważonej kontroli i szybkości. Dobry wybór dla graczy, którzy po raz pierwszy decydują się na zakup sprzętu profesjonalnego, zamierzają poprawić swoje umiejętności techniczne lub preferują grę z większą kontrolą.

Ofensywne (OFF)

do agresywnej gry atakującej. To szybkość gry jest czynnikiem, który ma zapewnić przewagę zawodnikowi. Wymagają już sporych umiejętności technicznych i dobrej kontroli piłki. Swoje właściwości okładziny te zawdzięczają kombinacji sprężystego podkładu, nowoczesnych technologii (np. High Tension, Spring Sponge) oraz przyczepnej warstwie zewnętrznej.

Najszybsze (OFF+)

wyjątkowo szybkie okładziny, pozwalające na bezkompromisową grę „do przodu” z dużą siłą. Szybkość i siła uderzeń wymaga od grającego perfekcyjnego opanowania techniki gry i bardzo dobrego „czucia piłki”, tak więc ten typ okładzin jest polecany dla najbardziej zaawansowanych graczy.

Antytopspinowe

dla graczy mających problem z odczytaniem rotacji przeciwnika. Idealne do odbioru mocnych piłek topspinowych, ale ze względu na nieprzyczepną warstwę zewnętrzną, nie mogą nadać piłce rotacji.

Jak wybrać jedną okładzinę spośród wielu w danej kategorii?


Niektóre kategorie okładzin obejmują bardzo wiele różnych modeli. W szczegółowym doborze okładziny do tenisa stołowego mogą pomóc wyrażone liczbowo charakterystyki okładzin. Pierwszymi wartościami, na które należy zwrócić uwagę są mierzalne parametry szybkości i rotacji nadawanych piłce przez okładzinę. Pozwalają one na uszeregowanie okładzin względem siebie.

Każda firma stosuje inną metodologię wyliczania wskaźników lub charakteryzowania okładzin. Poniżej przedstawiamy wykres okładzin Butterfly.

Yasaka odeszła kilka lat temu od stosowania liczbowych wskaźników zastępując je opisem przydatności okładzin pod względem stosowanej taktyki gry. Użyto określeń Speed / Szybkość, Spin / Rotacja, Control / Kontrola, Distrurb / Zakłócanie, Balance / Wszechstronność. Kliknij, aby zobaczyć zestawienie.

Co to jest grubość okładziny i jaki ma ona wpływ na grę?


Dodatkową „regulację” parametrów może zapewnić dobór odpowiedniej grubości okładziny. Terminem grubość okładziny określa się grubość podkładu gąbczastego. Im grubszy podkład tym większa szybkość nadawana piłce i tym mniejsza kontrola gry. Możliwość wyboru grubości podkładu danej okładziny do tenisa stołowego pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów rakietki do swoich oczekiwań.

 • Max – w zależności od typu okładziny jest to ok. 2,15 – 2,3 mm grubości podkładu. Jest to pochodna przepisu ograniczającego grubość okładziny łącznie z warstwą zewnętrzną do 2,5 mm.
 • ok. 2,0 – najpopularniejsze grubości, łączą ofensywną siłę i z większą kontrolą niż przy 2,5 mm. Są preferowane przez atakujących zawodników grających lekkimi, szybkimi lub średnio szybkimi deskami blisko stołu.
 • Przedział 1,0 – 1,5 – cieńsze podkłady o dużej kontroli preferowane przez graczy wszechstronnych i defensywnych, przy czym 1,5 mm jest też używane do bloków i szybkich uderzeń.
 • OX – oznacza brak podkładu i w konsekwencji najwyższą kontrolę.

MAX
2,1
1,9

OFF-
OFF
OFF+

 • Dla graczy ofensywnych z pełnym zakresem szybkości i rotacji
 • Agresywne kontry i blok z dużą szybkością
 • Silny topspinowy atak ze zróżnicowaną szybkością i rotacją
 • Bezpośredni atak (smecze)

1,7
1,5<

ALL
ALL+

 • Dla aktywnie grających graczy wszechstronnych
 • Krótkie podcięcia, bloki i kontry z umiarkowaną szybkością
 • Dokładny rotacyjny topspin
 • Idealne dla zróżnicowania szybkości gry

1,3
1,1<

ALL-
DEF

 • Dla graczy defensywnych i pasywnych graczy wszechstronnych
 • Dokładne, bezpieczne i mocno podcięte krótkie uderzenia
 • Precyzyjne i kontrolowane bloki oraz kontry
 • Szybkie i krótkie uderzenia z nadgarstka

OX<

DEF

 • Ściśle do gry obronnej

Twardość podkładu i jej wpływ na czucie piłki


Innym mierzalnym parametrem jest twardość podkładu. Butterfly posługuje się skalą Shore’a do jej określania, przez co wartości podawane przez japońskiego producenta nie mogą być porównywane z parametrami okładzin innych firm. Metodologia jest nieskomplikowana i polega na opuszczaniu metalowego cylindra na okładzinę z siłą dokładnie 12,5 N.

Im bardziej cylinder zagłębia się w okładzinie, tym niższa wartość wskaźnika (minimalnie 0). A im twardsza okładzina, tym wyższy wskaźnik (maksymalnie 100). Naszymi najbardziej miękkimi okładzinami są: Super Anti, Feint Soft i Feint Long III z twardością na poziomie 25. Zdecydowanie najtwardszą okładziną jest Spin Art o twardości 48.

Yasaka określa twardość swoich okładzin w swojej indywidualnej skali od 0 do 5. Im bardziej miękka okładzina tym niższy wskaźnik.

Bardziej miękkie odmiany okładzin są określane jako FX lub Soft.

Twardość podkładu ma szczególne znaczenie przy grze pasywnej czyli blokach, kontrach lub nawet odbiorze serwów i wpływa znacząco na tzw. kontrolę pasywną. W sposób analogiczny do mierzenia twardości według metody Shore’a, piłka bardziej zagłębia się bardziej w miękkiej niż w twardej okładzinie. Miękkie okładziny zapewniają uczucie „przytrzymania piłki”, a zagłębienie powoduje, że piłka nie odbija się chaotycznie, lecz jest bardziej ukierunkowana. Twarda powierzchnia powoduje odbijanie się piłki od rakietki pod szerszym zakresem kątów.

Oznacza, to że poszukując większej kontroli nad piłką, powinno wybierać się bardziej miękkie okładziny, ponieważ takie uderzenia pasywne jak blok, kontra, przeciwatak będą wymagały mniejszego zaawansowania technicznego gracza. To zjawisko nazywamy kontrolą pasywną.

Dlaczego Butterfly nie podaje wskaźników kontroli swoich okładzin?


Kontroli nie da się mierzyć, gdyż jest ona wyrazem indywidualnego czucia piłeczki przez każdego zawodnika. Okładzina, która daje jednemu zawodnikowi optymalną kontrolę może być zupełnie niekontrolowana przez np. jego partnera deblowego. Dlaczego tak się dzieje ? Wynika to z poniższych czynników:

 • Różne czucie piłki, ponieważ każdy ma różny zmysł dotyku. Im więcej receptorów w skórze ręki większa wrażliwość i lepsze czucie piłki przy uderzeniu. Zdolność czucia piłki wzrasta naturalnie wraz ze zwiększeniem czasu treningów. Zawodowi gracze, którzy trenują 30 godzin tygodniowo mają całkiem inne czucie piłki niż amatorzy, którzy grają godzinę tygodniowo.
 • Odmienna technika gry. Jedni używają często nadgarstka przy uderzeni piłki (nazywamy takich graczy „złota raczka”), inni grają prawie bez ruchu nadgarstkiem. Jedni grają topspin z obszernym zamachem ramienia, inni stosują bardzo krótki ruch itd.
 • Inny sposób trzymania rakietki. Nie chodzi tu o zasadnicze różnice w uchwycie piórkowym i europejskim. W każdym z tych uchwytów istnieją różne sposoby trzymania rakietki, które mają wpływ na czucie piłki i mają swoje zalety i wady zależnie od rodzaju stosowanych uderzeń.
 • Inne definiowanie kontroli. Dla jednego kontrola oznacza dokładność przy krótkim podcięciu, dla innego bezpieczny topspin lub dokładny odbiór podania.

Kontroli nie daje się mierzyć, ale przy podejmowaniu decyzji o wyborze okładziny radzimy zapamiętać – im wyższe wartości parametrów prędkości i rotacji tym niższa kontrola i czucie.

Jak często należy zmieniać okładziny do tenisa stołowego?


Konieczność zmiany okładziny może wynikać z poniższych przyczyn :

 • Elastyczność i przyczepność okładziny pogarsza się wraz z czasem. Podczas gry lub w wyniku niewłaściwego przechowywania, kurz osiada na warstwie zewnętrznej i powoduje utratę przyczepności. Ekspozycja okładziny na wysoką temperaturę, światło i powietrze powoduje jej przyspieszone niszczenie.
 • Wraz z postępami zawodnika w technice gry, dana okładzina okazuje się zbyt wolna lub mało rotacyjna dla jego wymagań.
 • Szybkość i siła uderzeń piłki powoduje zużywanie się okładziny – aby to sprawdzić można porównać właściwości okładziny na jej środku i na obrzeżach.

Statystycznie profesjonalny zawodnik czołówki światowej zmienia okładziny co 35 godzin ( raz na tydzień).

Zawodnik trenujący regularnie i biorący udział w zawodach może zmieniać okładzinę co 75 godzin ( raz na 2 – 3 miesiące).

Przy grze rekreacyjnej zaleca się zmianę okładzin po 150 godzinach ( raz na 6 –12 miesiące ).

Czopy zewnętrzne i okładziny antytopspinowe zużywają się wolniej.

Zobacz okładziny Butterfly i Yasaki Sklep Butterfly