Dobór desek do tenisa stołowego

Która deska jest odpowiednia dla Twojego stylu gry?


Optymalna deska, to deska odpowiednia dla Twojej indywidualnej techniki gry i wyczucia piłki. Ta sama wibracja deski przy kontakcie z piłką będzie inaczej odczuwana przez każdego gracza. Dlatego niektórzy preferują twarde i szybkie deski, a inni bardziej miękkie i elastyczne.

Spróbuj porównać swój styl gry do jednej z niżej wymienionych strategii, zanim wybierzesz właściwą deskę. Prezentujemy poniżej siedem tradycyjnie pojmowanych strategii gry, z którymi kategorie desek Butterfly i Yaska są zharmonizowane.

Tradycyjna obrona podcięciem z dala od stołu.

Pasywna, wszechstronna gra przy stole z naciskiem na kontrolę piłki (krótkie podcięcie, blok ) i obrona podcięciem.

Dla wszechstronnych zawodników grających umiarkowany atak i dokładny blok

Dla zawodników ofensywnych stosujących wszechstronną grę ( krótkie podcięcie, kontra, blok) wraz ze zróżnicowanym atakiem topspinowym.

Dla zawodników umiarkowanie ofensywnych grających z silną rotacją i jednocześnie dużą dokładnością i kontrolą piłki.

Gra ofensywna z dużą szybkością, rotacją i siłą.

Dla zawodników grających ofensywnie z największą siłą bezpośrednich uderzeń i ich maksymalna szybkością.

Powyższa klasyfikacja pokazuje gradację stopnia przenoszenia przez deskę siły zamachu zawodnika na piłkę. Do każdej kategorii zaszeregowane są deski o zbliżonej, lecz nieidentycznej szybkości. Aby sprawdzić rodzaj deski, lekko postukaj w nią palcem. Wysoki dźwięk wskazuje na twardą (szybką) deskę. Bardziej miękkie deski wydają niższy, bardziej wibrujący dźwięk i są wolniejsze.

Jest to niezwykle subiektywna i nieprecyzyjna klasyfikacja, będąca wynikiem odczuć zawodników przy użytkowaniu danej deski. Na wrażenia z gry ma także znaczny wpływ okładzina, a więc właściwości rakietki są wypadkową cech zarówno okładziny, jak i deski. To klasyczne podejście zostało przez Butterfly zastąpione nową klasyfikacją wyrażoną mierzalnymi wartościami.

Jak wybrać deskę w oparciu o podane parametry?


W związku z trudnością obiektywnego scharakteryzowania desek za pomocą pojęć „szybkość”, „rotacja” i „kontrola”, Butterfly zadecydował o przeprowadzeniu serii testów zmierzających do przypisania każdej desce określonych wartości będących odzwierciedleniem jej cech. Zdecydowano się na określenie parametrów reakcji i wibracji.

Wskaźnik wibracji to wielkość wibracji przenoszonych przez deskę do ręki (im wyższy wskaźnik tym mniej rotacji przenosi deska). Określa też wysokość dźwięku wydawanego przez deskę np. podczas odbijania piłeczki (im wyższy dźwięk tym dźwięk, tym twardsza deska).

Wskaźnik reakcji to wysokość na jaką odbije się od deski piłka opuszczona na nią swobodnie pod kątem prostym. Im wyższa wysokość, tym wyższy wskaźnik.

Krok pierwszy: znalezienie deski o właściwym „czuciu” piłki

Butterfly sugeruje w pierwszej kolejności odnalezienie modelu o optymalnej dla gracza kontroli / twardości bazując na wskaźniku wibracji:

Miękkie deski o wskaźniku wibracji niższym niż 10 cechuje najlepsze „przekazywanie zwrotnej informacji” i wysoka trajektoria nadawana piłce, co czyni ją łatwą do kontrolowania, ale brakuje jej szybkości i precyzji charakteryzującej twardsze deski.

Średniotwarde deski o wskaźniku wibracji w przedziale od 10 do 11,  zapewniające dobre wypośrodkowanie pomiędzy czuciem a precyzją. Są one dobrym wyborem dla osób poszukujących większej szybkości niż w przypadku desek miękkich i większej kontroli niż w przypadku desek twardych.

Deski twarde o wskaźniku wibracji wyższym niż 11 wspierają precyzyjne uderzenia i są w stanie nadać piłce większą szybkość, choć za cenę znacznej utraty kontroli. To czyni je najbardziej wymagającą grupą desek adresowaną do osób o znacznych umiejętnościach technicznych.

Dla osób grających blisko stołu bardziej odpowiedni jest krótki kontakt piłki z rakietką, więc powinny one wybierać twardsze deski. Z kolei miękkie deski bardziej wspierają grę z dala od stołu, wymagającą bardziej zamaszystych ruchów.

Zasada ta odnosi się też do profesjonalnych zawodników:

  • Chuang Chih-Yuan preferuje twarde deski o wysokim wskaźniku wibracji (deski z włóknem T5000) dla typowej dla siebie gry blisko stołu.
  • Timo Boll stosujący wszechstronną topspinową grę w różnym ustawieniu wobec stołu, preferuje deski średniotwarde z włóknem ALC.
  • Tiago Apolonia używa miękkich desek produkowanych w technologii Innerforce z zastosowaniem włókna ZLC, co wspiera jego grę bazującą na topspinach granych daleko od stołu.

Poniższy wykres ułatwia odnalezienie właściwej deski:

Krok drugi: znalezienie deski o właściwej szybkości

Po ograniczeniu wyboru desek do modeli o określonych wartości wskaźnika wibracji, możemy zawężać wybór pod kątem szybkości.

Wolniejsze deski o wskaźniku reakcji niższym niż 10 są rekomendowane do kontrolnej gry opartej na serwisie i odbiorze.

Średnioszybkie deski o wskaźniku reakcji mieszczącym się pomiędzy 10 a 12 są odpowiednie zarówno do gry kontrolowanej gry pasywnej, jak i aktywnej ofensywnej. Zaawansowani technicznie zawodnicy zazwyczaj wybierają spośród desek tej kategorii.

Szybkie deski o wskaźniku wyższym niż 12 wspierają silne ofensywne uderzenia zapewniając najszybsze odbicie piłki. Zawodnicy zdobywający punkty szybką grą uzyskują najwięcej korzyści wybierając deski z tej kategorii.

Jakie znaczenie ma waga deski?


Podobnie jak przy wyborze rakiety do tenisa ziemnego, squasha, kija golfowego lub innego sprzętu sportowego tego typu, waga deski powinna być dostosowana do sposobu gry i siły zawodnika. Waga desek zawiera się w przedziale od 70 gramów do 100 gramów (jest to waga deski przed naklejeniem okładzin).

70 –77 g

Pozwala na największe przyspieszenie i relację rotacji do szybkości. Preferowane przez zawodników grających szybko i ofensywnie (topspin blisko stołu).

78 – 89 g

Wyważenie pomiędzy dodatkową siłą (wynikającą z większej wagi) i „solidnym” czuciem. Preferowane przez wszechstronnych zawodników grających zarówno blok jak i atak.

90 g i powyżej

Najbardziej stabilne nawet przy odbiciu piłki obrzeżem deski. Wymagają użycia dużej siły przez zawodnika, aby móc w pełni wykorzystać ich właściwości nadawania maksymalnej szybkości piłce. Największy współczynnik szybkości do rotacji.

Podawane wagi desek są wartością orientacyjną, choć nie powinny różnić się między sobą o więcej niż kilka gram. Wynika to z faktu, że drewno jest materiałem naturalnym, niejednolitym.

Ogólną zasadą jest to, że im cięższa deska (przy zbliżonych wymiarach wszystkich modeli), tym większa jest jej gęstość. Oznacza, to że im cięższa deska, tym większa jest jej twardość i wyższy wskaźnik wibracji.

Dlaczego Butterfly nie podaje wskaźników kontroli desek?


Kontroli nie da się mierzyć, gdyż jest ona wyrazem indywidualnego czucia piłeczki przez każdego zawodnika. Deska, która daje jednemu zawodnikowi optymalną kontrolę może być zupełnie niekontrolowana przez np. jego partnera deblowego. Dlaczego tak się dzieje?

  • Każdy zawodnik ma różne czucie piłki, ponieważ każdy ma różny zmysł dotyku. Im więcej receptorów w skórze ręki większa wrażliwość i lepsze czucie piłki przy uderzeniu. Zdolność czucia piłki wzrasta naturalnie wraz ze zwiększeniem czasu treningów. Zawodowi gracze, którzy trenują 30 godzin tygodniowo mają całkiem inne czucie piłki niż amatorzy, którzy grają godzinę tygodniowo.
  • Każdy gracz ma odmienną technikę. Jedni używają często nadgarstka przy uderzeni piłki (nazywamy takich graczy “złota raczka”), inni grają prawie bez ruchu nadgarstkiem. Jedni grają topspin z obszernym zamachem ramienia, inni stosują bardzo krótki ruch itd.
  • Każdy trzyma rakietkę w inny sposób. Nie chodzi tu o zasadnicze różnice w uchwycie piórkowym i europejskim. W każdym z tych uchwytów istnieją różne sposoby trzymania rakietki, które mają wpływ na czucie piłki i mają swoje zalety i wady zależnie od rodzaju stosowanych uderzeń.
  • Każdy zawodnik definiuje kontrolę w inny sposób. Dla jednego kontrola oznacza dokładność przy krótkim podcięciu, dla innego bezpieczny topspin lub dokładny odbiór podania.

Kontroli nie daje się mierzyć, ale przy podejmowaniu decyzji o wyborze deski radzimy zapamiętać – im bardziej ofensywna deska, tym mniejsza kontrola.

Rodzaje uchwytów i ich dobór


Pierwszym wskaźnikiem jest wielkość Twojej dłoni – im większa jest dłoń, tym szerszy powinien być uchwyt. Nie bez przyczyny gracze o większych dłoniach używają uchwytu anatomicznego (AN). Gracze światowej czołówki najczęściej wybierają uchwyt prosty (ST) lub rozszerzający się ku dołowi (FL). Dzieje się tak dlatego, że uchwyt prosty leży w dłoni bardziej swobodnie i elastycznie – można łatwo odwrócić rakietkę i łatwiej modyfikować sposób trzymania rakietki.

Zoran Primorac, legendarny zawodnik Butterfly, jest tego dobrym przykładem. Zawsze zmienia sposób trzymania rakietki przy uderzeniach z backhandu lub forehandu. Obecnie wielu graczy trzyma rakietkę w specyficzny sposób przy serwie z forehandu. Mają wówczas, tak jak przy uchwycie piórkowym, większą swobodę w operowaniu nadgarstkiem i możliwość nadania piłce większej rotacji. Początkującym oraz graczom o drobniejszych rękach polecamy uchwyt XXS, który jest nieco węższy i cieńszy niż w wersji standardowej.

W 2019 roku Butterfly znacznie poszerzył ofertę desek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Dodano deski nowej serii Timo Boll J i Timo Boll TJ. Są one specjalnie dedykowane określonym grupom wiekowym.

Uchwyt prosty ST

Umożliwia łatwe obracanie rakietki w ręku. Polecany do gry obronnej. Drugi pod względem popularności.

Uchwyt wklęsły FL

Najpopularniejszy rodzaj uchwytu nazywany też concav. Pozwala na luźne trzymanie rakietki bez ryzyka wyślizgnięcia się jej z ręki.

Uchwyt anatomiczny AN

Uchwyt wskazany dla osób o większych dłoniach ze względu na pogrubienie na środku.

Zobacz cały asortyment w sklepach online! Sklep Butterfly